Jesteś tutaj: Start / Strefa Rodzica

Strefa Rodzica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dobry Start

13 czerwca 2018

1% dla naszej Szkoły

Szanowni Państwo! Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele Szkoły!

Rozliczając swoje dochody za rok 2017, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizacją taką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska", którego członkiem jest Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie.
Jeżeli Państwo zechcielibyście wspomóc finansowo szkołę, możecie 1% przekazać właśnie na konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, wskazując SZKOŁE PODSTAWOWĄ NR 8 W JAWORZNIE  jako szkołę, do której odpis Państwo kierujecie. Kwota ta przyczyni się do poprawy warunków nauki naszych dzieci.
Wspierając naszą szkołę, przyczynią się Państwo do podniesienia standardu nauki  dzieci, umożliwiając lepiej wyposażone pracownie,  czy  korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

Zapraszam Państwa do solidarności z nami, do wspólnego działania, które wymaga od Państwa jedynie tylko dobrej woli – ZOSTAŃ PRZYJACIELEM SZKOŁY.

Jeżeli się Państwo zdecydujecie, to proszę deklarację PIT- ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU W ROKU PODATKOWYM 2017 wypełnić wg załączonej instrukcji a Urząd Skarbowy przekaże wyliczoną kwotę:

  • we wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego - wpisać nr KRS 0000052078 i wnioskowaną kwotę (1 % podatku)
  • Cel szczegółowy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W JAWORZNIE

 

Wyrazem naszej wdzięczności, będzie zamieszczenie podziękowań na stronie www w zakładce PRZYJACIEL NASZEJ SZKOŁY  oraz na tablicy informacyjnej Rady Rodziców na terenie budynku szkolnego.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców,

 

Agnieszka Musiał-Terlecka

30 października 2017