Rada Rodziców Informuje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na zebraniu Rady Rodziców w dniu 19 czerwca 2017 roku dokonano wyboru dobrowolnej oferty NNW TU Compensa – Witaj Szkoło! na rok szkolny 2017/2018. Wybrano dwa warianty ubezpieczenia ze składkami 45zł (suma ubezpieczenia 25 000zł) oraz 55zł (suma ubezpieczenia 35 000zł).

Dokumenty i oferty TU przedstawione podczas zebrania Rady Rodziców, które odbyło się 19 czerwca br dostępne są do wglądu dla zainteresowanych w sekretariacie szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w zakładce Strefa Rodzica/ Ubezpieczenie NNW.

Rada Rodziców

Artykuły

Rada Rodziców 2017/2018

Przypominamy, że z dniem 1 września 2017 r. w wyniku reformy istnieje jedna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka.

 
W roku szkolnym 2017/18 skład Rady Rodziców jest następujący:

 

Przewodniczący: Agnieszka Musiał-Terlecka

dane kontaktowe :

adres e-mail: musial.agnieszka@wp.pl, telefon 602 744 310

V-ce przewodniczący: Dariusz Dubiel

dane kontaktowe:

adres e-mail: dariusz.dubiel1@wp.pl, telefon  668 405 732

V-ce przewodniczący:

Sekretarz: Elżbieta Czak

dane kontaktowe:

adres e-mail: eczak@interia.pl, telefon 606 139 765

Skarbnik: Ilona Krzyżkowska

dane kontaktowe:

adres e-mail: ilonakrzyzkowska@interia.pl, telefon 606 192 437

Sekretarz: Iwona Kliś

dane kontaktowe:

adres e-mail: iklis@op.pl, telefon: 503 667 196

 

W roku szkolnym 2017/18 w skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą:

Rafał Krzysica

Anna Rakowska

 

Na rok 2017/2018 zostały określone wpłaty na komitet rodzicielski w kwotach:

60 zł - w przypadku jednego dziecka w szkole

35 zł- w przypadku dwojga dzieci

25 zł - w przypadku trójki lub większej ilości dzieci w szkole.

Pragniemy przypomnieć, że pieniądze z komitetu rodzicielskiego przeznaczane są na wyposażenie szkoły zapewniających dobre warunków do nauki, nagrody i wyróżnienia, wsparcie  w rozwoju dzieci  zgodnie ze statutem szkoły.

4 października 2017

Konto Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców:

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Nr rachunku bankowego: 90 1940 1076 4947 6861 0000 0000

4 października 2017