Ubezpieczenie NNW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców informuje, iż skompletowane dokumenty dotyczące zgłoszenia szkody można przekazywać bezpośrednio do Centrum Ubezpieczeń Manhattan w Jaworznie (Centrum Handlowo-Usługowe Manhattan). Pracownicy Centrum Ubezpieczeń zobowiązali się do przekazywania dokumentacji do TU Compensa. Prosimy o wykonanie kserokopii druku zgłoszenia szkody i odebranie od Agenta potwierdzenie złożenia go w Centrum Ubezpieczeń.

Dokumentacja zgłoszenia szkody powinna zawierać:

  1. wypełniony druk zgłoszenia szkody,
  2. dokumentację medyczną ,
  3. kserokopię legitymacji szkolnej (legitymacja musi być aktualna).

Druk zgłoszenia szkody: (Zgłoszenie szkody )

Link do zgłaszania szkody: https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Biuro Ubezpieczeń Manhattan

  1. Mostowa 1 Jaworzno

czynne od poniedziałku do piątku 9:00-17:00 w soboty 9:00  do 13:00

tel: 798 677 399

Agent: Joanna Tuchacz

 

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia NNW uczniów.
1. Nr polisy: Typ 184 nr 1005551.
2. Okres ubezpieczenia od 01.09.2017 do 31.08.2018r.
3. Ubezpieczenie obejmuje ochroną uczniów szkoły na podstawie imiennej listy sporządzonej na podstawie wpłat.
Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:
• nauki,
• w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu,
• w życiu prywatnym,
• powstałe na terytorium całego świata.
4. Wpłata z tytułu składki:
- w formie gotówkowej do skarbnika klasy,
- w formie przelewu na konto:
ING Bank Śląski 26 1050 1302 1000 0091 2122 8358
w tytule: imię, nazwisko dziecka, klasa, wariant.
W przypadku wpłaty przelewem prosimy o dostarczenie kserokopii potwierdzenia przelewu do skarbnika klasy.
Składkę należy wpłacać do dnia: 25 października 2017 roku.


Poniżej umieszczamy linki do nastepujących dokumentów:

  • Warunki OWU:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

ANEKS NR 1 DO TABELI OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

 

oraz w formie plików do pobrania:

  • Oferta TU Compensa Witaj Szkoło! Która została wybrana dla uczniów naszej szkoły. Informujemy, iż możecie Państwo wybrać II lub III wariant ubezpieczenia.
  • Formy likwidacji szkody
  • Formularz likwidacji szkody

 

Autor: Rada Rodziców