Forum · Linki · Kategorie Newsów November 27 2015 09:09:29
Nawigacja
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

HISTORIA SZKOŁY
PLAN LEKCJI
TU JESTEŚMY
KONTAKT_SEKRETARIAT
EWAKUACJA_uproszczona
EWAKUACJA_miejsce zbiórki
Ewaluacja wewnętrzna
Ewaluacja zewnętrzna_raport
Moje dziecko w szkole
STOŁÓWKA SZKOLNA
Świetlica Szkolna
RADA RODZICÓW INFORMUJE
Miło jest nam poinformować
PLAN PRACY ZS4
Wspomnienia z mojej "podstawówki"

SP 8

Patron Szkoły
Statut SP8
Uchwała nr 3_wrzesień 2012
Uchwała nr 3_wrzesień 2013
Uchwała nr 9_luty 2014
Uchwała nr 10_luty 2014
Uchwała nr 8_marzec 2015
Koncepcja Pracy SP8
PSO SP8
Szkolny zestaw podreczników SP8
Zasady rekrutacji SP8
Szkoła dla 6-latka_prezentacja
Ankieta 6-latki
Przed szkolnym startem
RSU SP8
Poznaj naszą szkołę I-III
Poznaj naszą szkołę IV-VI
Sportowa Ósemka
SUKCESY I-III SP8
SUKCESY IV-VI SP8
KONKURSY SP8

G 9

Patron G9
Statut G9
Uchwała nr 7_luty 2014
Koncepcja Pracy G9
PSO
Szkolny zestaw podręczników
Zasady rekrutacji
Informator "Co po gimnazjum"
RSU
Poznaj naszą szkołę
SUKCESY G9
SPORTOWY KORCZAK
Czas na zdrowie
KONKURSY G9
Doradca Zawodowy G9 informuje
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Szukaj


Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 546
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: AdminEla
Zasady rekrutacji
Zasady przyjmowania uczniów

Zasady przyjmowania uczniów

do Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół nr 4 w Jaworznie

na rok szkolny 2007/2008

I.                  Podstawa prawna

1.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z 2004 r.)

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. NR 58, poz. 504) poz 125).

4.      Rozporządzenie MENiS z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

5.      Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr WK-KP-42011/6/07 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,szkół dla dorosłych wszystkich typów oraz szkół policealnych i pomaturalnych.

 

 

II.               TERMINY:

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WK-KP-42011/6/07 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów i słuchaczy do szkół publicznych na rok szkolny 2007/2008

 

 1. Termin składania dokumentów przez kandydatów:

 

7 maja 2007 r. – 15 czerwca 2007 r.

 

 1. Dodatkowy termin dla absolwentów, którzy przystąpili do sprawdzianu w terminie późniejszym:

 

do dnia 28 sierpnia 2007 r.

 

 1. Wstępna informacja rodzica przekazana do gimnazjum rejonowego:

 

do dnia 30 kwietnia 2007 r.

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji do dnia 27 czerwca 2007 r.

 

 1. Listy z podziałem na zespoły klasowe zostaną wywieszone w dniu 30 czerwca 2006 r.

 

 1. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej rodzic może składać do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od daty wystawienia list.

 

 

III.           ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 9 W ZS NR 4 W JAWORZNIE

 

 1. Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się zgodnie z § 5 i § 10 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

 

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się uwzględniając:

 

a)            wynik sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej – od 36 do 40 pkt

b)            oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – powyżej 12 pkt

c)            ocenę z zachowania – minimum dobrą

d)            inne osiągnięcia uczniów – maksymalnie 8 punktów

 

 1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę oceny z trzech przedmiotów:

·        j. polski

·        j. obcy

·        matematyka

 

 1. Ustala się następującą punktację za poszczególne oceny z przedmiotów:

·        ocena celująca - 8 pkt

·        ocena bardzo dobra - 6 pkt

·        ocena dobra - 4 pkt

·        ocena dostateczna - 2 pkt

 

 1. Ustala się następującą punktację za inne osiągnięcia uczniów (co najmniej finał etapu rejonowego):

·        konkursy przedmiotowe -po 3 pkt

·        konkursy artystyczne - po 2 pkt

·        zawody sportowe - po 1 pkt

 

 1. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna, której powołanie i zadania określają § 17 i § 18 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna pracuje w składzie:

·        dyrektor szkoły lub inny pracownik, któremu powierzono funkcje kierownicze - przewodniczący

·        pedagog szkolny - członek komisji

·        przyszli wychowawcy klas pierwszych - członkowie komisji

 

Rekrutacja szkolna odbywa się zgodnie z Procedurą kwalifikowania uczniów do zespołów klasowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

IV.                            DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW

 

Ustala się następujący wykaz dokumentów składanych przez kandydata:

 

a)      podanie do dyrektora Gimnazjum nr 9 w Jaworznie (do pobrania w sekretariacie – zwrot do 18 maja 2007 r.)

b)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z zaświadczeniem o wyniku sprawdzianu(dostarczone do sekretariatu szkoły w dniu rozdania świadectw tj. 22 czerwca 2007 r. lub najpóźniej do 26 czerwca 2007 r.)

c)      karta zdrowia (do 26 czerwca 2007)

d)      jedno zdjęcie (opisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i miejscem zamieszkania do 15 września 2007 r.)

e)      laureaci i finaliści konkursów załączają stosowne dokumenty do 26 czerwca 2007 r.

f)        na życzenie rodzica aktualne zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej do 17 września 2007 r.

Uwaga: W celu uniknięcia pomyłek o danych osobowych ucznia przy zapisie dziecka wskazane jest okazanie się aktem urodzenia.

 

 

 

Załącznik nr 1

Regulamin rekrutacji uczniów
do Gimnazjum nr 9 w Jaworznie
na rok szkolny 2006/2007

 

Procedura kwalifikowania uczniów do zespołów klas pierwszych

 

 1. Kwalifikowanie do klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.

 

 1. Komisja uwzględnia ustawę o systemie oświaty, zapisy reformy edukacji, statut gimnazjum publicznego, zadania szkoły oraz podstawę programową, w szczególności: zapewnienie wszystkim uczniom opieki, przyjaźni, bezpieczeństwa i korzystnych dla zdrowia warunków edukacji, warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego, poszanowania praw dziecka i równych szans w dostępie do wiedzy, stwarzanie możliwości wyrównywania poziomów edukacyjnych uczniów, przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

 

 1. Kryteria przyjmowania do zespołów klasowych:

 

  1. Uczniowie zostają rozdzieleni w równych ilościach do klas według średnich ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

                                                               i.      powyżej 4,75

                                                             ii.      4,75 – 4,00

                                                            iii.      3,90 – 3,00

                                                           iv.      poniżej 3,00

 

  1. Uczniowie zostają rozdzieleni do poszczególnych klas równomiernie, zgodnie z ilością punktów uzyskanych ze sprawdzianu wiadomości:

                                                               i.      30 – 40 punktów

                                                             ii.      20 – 30 punktów

                                                            iii.      10 – 20 punktów

                                                           iv.      poniżej 10 punktów

 

  1. Uczniowie zostają rozdzieleni do poszczególnych klas proporcjonalnie, zgonie z ilością osób z zachowaniem wzorowym, bardzo dobrym, dobrym, poprawnym i nieodpowiednim.

 

  1. Uczniowie zostają rozdzieleni do poszczególnych klas proporcjonalnie, zgodnie z ilością osób posiadających zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.